Maenam Beach, Koh Samui, Thailand

Maenam Beach | Mae Nam | Koh Samui (Video: Gudrun Brandenburg)