Học Y

Học Y ĐH Duke (Mỹ) tại Singapore với 0 Đồng

(Video: CEO LAB)
Ngành y khoa không chỉ là giấc mơ của rất nhiều bạn học sinh, mà còn là niềm tự hào của thế hệ phụ huynh.