DO THÁI

 

Người Do Thái là một nhóm dân tộc có lịch sử và văn hóa riêng, không giới hạn bởi ranh giới quốc gia. Họ có thể sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Israel là một quốc gia ở Trung Đông, được tạo ra năm 1948 như một quê hương cho người Do Thái. Vì vậy, Israel thường được xem là trung tâm của cộng đồng người Do Thái, với một tỷ lệ lớn dân số là người Do Thái.


Ở Israel, có một cộng đồng Do Thái lớn và phát triển, với nhiều doanh nhân nổi tiếng và doanh nghiệp thành công. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, cộng đồng Do Thái cũng rất đa dạng và có nhiều doanh nhân thành công, đóng góp vào nền kinh tế và văn hóa của đất nước.

Một số doanh nhân Do Thái nổi tiếng bao gồm Mark Zuckerberg (CEO của Facebook), Larry Page và Sergey Brin (các nhà sáng lập Google), và nhiều người khác. Đây chỉ là một số ví dụ và có nhiều doanh nhân Do Thái khác trên khắp thế giới.

 

Tư Duy Làm Giàu Của Người Do Thái - Chạm Tay Hóa Vàng | Tìm Kiếm Đầu Tư

(Video: investment search)

60 Triết Lý Sống của người DO THÁI về Thành Công và Đối Nhân Xử Thế | Trí Tuệ Do Thái

(Video: List Sách – Kiến Thức Đa Lĩnh Vực)

Kinh doanh