Ca sĩ NGUYỄN HỒNG NHUNG và LÂM NHẬT TIẾN

Ca sĩ NGUYỄN HỒNG NHUNG và LÂM NHẬT TIẾN in San Jose on Sept 15, 2023

(Video: Cathy Luu _ Life USA)